เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B07 (เรือ 16.5 ฟุต)

Posted by Unknown On วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 0 ความคิดเห็น
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B07เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B07 (เรือ 16.5 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 10-12 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 175 cm x 510 cm x 60 cm
เรือท้องแบน หัวแหลมมน ท้ายตัด สร้างด้วยไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง แข็งแรง
ทนทาน ตามมาตรฐานของรัฐบาล สามารถติดตั้งเครื่องแบบหางยาว และ Out bords ได้
READ MORE
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B06 (12 ฟุต)

เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B06 (12 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 4-6 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 147 cm x 372 cm x 60 cm
เรือท้องแบน หัวแหลมมน ท้ายตัด สร้างด้วยไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง แข็งแรง
ทนทาน ตามมาตรฐานของราชการ สามารถติดตั้งเครื่องแบบหางยาว และ Out bords ได้
READ MORE
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B05 (10.5 ฟุต)เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B05 (เรือ 10.5 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 3-4 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 135 cm x 320 cm x 50 cm
เรือทรงหัวแหลม ท้ายตัดผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน แต่งผิว
เรียบสามารถติดตั้งเครื่องแบบหางยาว และ Out bords ได้
READ MORE
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B04 (12 ฟุต)

เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B04 (เรือ 12 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 5-6 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 100 cm x 360 cm x 40 cm
เรือทรงหัวแหลม ท้ายตัดผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง แต่งผิวเรียบสามารถ
ติดตั้งเครื่องแบบหางยาว และ Out bords ได้
READ MORE
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B03 (เรือกำปั่น 11 ฟุต)
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B03 (เรือกำปั่น 11 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 3-4 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 80 cm x 340 cm x 38 cm
เรือกำปั่นผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง
READ MORE
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B02 (10 ฟุต)


เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B02 (เรือ 10 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 3-4 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 90 cm x 310 cm x 38 cm
เรือทรงหัวแหลม ท้ายตัดผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง แต่งผิวเรียบสามารถ
ติดตั้งเครื่องแบบหางยาว และ Out bords ได้
READ MORE
เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B01 (8.5 ฟุต)เรือไฟเบอร์กลาส รุ่น SC-B01 (เรือ 8.5 ฟุต)
ขนาดบรรทุก 2-3 ที่นั่ง
ขนาดตัวเรือ 90 cm x 260 cm x 30 cm
เรือทรงหัวแหลม ท้ายตัดผลิตจากไฟเบอร์กลาสผสมใยแก้วคุณภาพสูง แต่งผิวเรียบสามารถ
ติดตั้งเครื่องแบบหางยาว และ Out bords ได้
READ MORE